Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van https://www.komexobeton.com/ Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Komexo persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens KomexoBeton gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

KomexoBeton verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

KomexoBeton verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Komexo?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via i.kikken@komexo.com dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

KomexoBeton neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KomexoBeton) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

KomexoBeton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Telefoonnummer > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres >2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adresgegevens > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaattype > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Websitegedrag > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

Delen van persoonsgegevens met derden

KomexoBeton verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KomexoBeton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KomexoBeton gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Technische cookies

KomexoBeton gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Google Maps
 • Snoobi
 • Salesfeed
 • Piwik

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van KomexoBeton. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Cookies van derden die geplaatst worden op https://www.komexobeton.com/

Google Analytics

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

KomexoBeton gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door KomexoBeton.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Komexo ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Google Maps

Cookie: Google Maps Cookie
Functie: Functional cookie
Bewaartermijn: 2 jaar
Kijk hier voor meer informatie over Google Maps en de gebruikte cookies:
https://policies.google.com/privacy

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van Google Maps op sommige van onze pagina’s. Google kan hier cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren op te slaan of de laatst geselecteerde locatie.

Snoobi

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Ons gebruik van Snoobi Analytics of Snoobi Prospekter

Snoobi is een webanalyse-en online leads service die wordt aangeboden door Snoobi B.V.

Via deze service krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen, en voor zakelijke toepassingen de naam van de bezoekende organisatie. Op deze manier stemmen wij onze communicatie beter af op de behoeften van de websitebezoekers. Het is op deze manier niet mogelijk de naam van de bezoeker te achterhalen.

Ga met de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken naar deze webpagina van Snoobi om inzage te krijgen in uw unieke bezoekers-identificatie: https://idcheck.snoobi.eu

Heeft u dan behoefte aan inzage, stuur ons dan die complete identificatie per e-mail.
Alle informatie over Snoobi cookies zijn te vinden op https://snoobi.eu/blog/privacy/hoe-wij-snoobi-gebruiken/

Piwik

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

https://matomo.org/, voorheen bekend als Piwik, is een downloadbaar, gratis (GPL gelicentieerd) webanalysesoftwareplatform. Het biedt gedetailleerde rapporten over uw website en zijn bezoekers, inclusief de zoekmachines en zoekwoorden die zij hebben gebruikt, de taal die zij spreken, welke pagina’s ze leuk vinden, de bestanden die ze downloaden en nog veel meer. Matomo (Piwik) wil een open source alternatief zijn voor Google Analytics.

Om bezoekers te volgen, maakt Matomo (Piwik) standaard gebruik van first-party cookies, ingesteld op het domein van uw website. Cookies die door Matomo zijn gemaakt, beginnen met: _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses.

De cookie _pk_hsr wordt gebruikt als de invoegtoepassing Heatmap & Session Recording aanstaat.
Voor meer informatie over Piwik ( Matamo ) zie hier: https://matomo.org/faq/general/#faq_146

Salesfeed

Cookie: Salesfeed
Functie: directe marketing en statistische (marketing)analyse
Bewaartermijn: 0.5 uur

Aan deze website is SalesFeed gekoppeld. Met SalesFeed worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. SalesFeed verwerkt hiervoor IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Ga voor meer informatie over SalesFeed naar https://www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door SalesFeed. Deze cookie betreft een sessiecookie, oftewel een first party cookie. Een sessiecookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. SalesFeed plaatst standaard geen third party cookies bij bezoekers.

Lees hier het cookiebeleid van Salesfeed: https://www.salesfeed.com/cookies/
Lees hier de privacyverklaring van Salesfeed: https://www.salesfeed.com/privacy-verklaring/

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

KomexoBeton heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens KomexoBeton toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar i.kikken@komexo.com

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

KomexoBeton wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

KomexoBeton neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via i.kikken@komexo.com

Wijzigingen in de privacyverklaring

KomexoBeton behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen KomexoBeton en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van KomexoBeton? Neem dan contact op via i.kikken@komexo.com

Komexo, gevestigd aan Lingedijk 55, 4191 VB Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ivo Kikken
i.kikken@komexo.com
KomexoBeton B.V.
Lingedijk 55
4191 VB Geldermalsen
+31 (0)88 13 000 00